Harmonie St. Michaël Heemstede
Harmonie St. Michaël - Trompstraat 26 2014 BJ Haarlem - .secretariaat@stmichael-heemstede.nl - 06-14193587
Vomar KIK-actie U kunt ons ook steunen zonder dat het u geld kost, namelijk met de klantenkaart van de Vomar. U doet gewoon uw boodschappen, er veranderd niets, en wij ontvangen van de Vomar geld!
Sponsor worden? U heeft een bedrijf en wilt ons graag ondersteunen. Graag! U kunt ons op allerlei manieren helpen. Financieel, materieel of met een dienst. Wij bieden, in overleg, een passende tegenprestatie.

Steun ons!

Dankzij de financiële steun van bedrijven, fondsen en zo'n 30 trouwe donateurs kan Harmonie St. Michaël mooie concerten geven. Daardoor beleven circa 40 amateurmuzikanten elke week weer veel plezier aan het gezamenlijk musiceren onder leiding van een kundige dirigent. Zonder financiële steun is het voor een muziekvereniging als de onze niet mogelijk om te bestaan. Het geven van concerten, het huren van een repetitielocatie, het aanschaffen en onderhouden van instrumentarium en het inhuren van een dirigent; alles kost geld. Naast het heffen van contributie is het noodzakelijk meer inkomstenbronnen te hebben. Dat kan op verschillende manieren: uiteraard door kaartverkoop bij concerten, het 'verhuren' van de diensten van de orkesten, (m.n. het Klijn Örkest weet jaarlijks een mooie bijdrage voor de verenigingskas bij elkaar te spelen). Maar daarnaast heeft St. Michaël gelukkig ook sponsors en donateurs die op vaste of incidentele basis een (financiële) bijdrage geven. Wij noemen dit onze vrienden! Harmonie St. Michaël is ontzettend blij met de steun van al deze partijen en zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe sponsoren en donateurs!
Donateur worden? Wilt u donateur worden van Harmonie St. Michaël? Daar zijn we heel blij mee! Vanaf €20,- bent u al donateur en ontvangt u tenminste één vrijkaart voor een van onze concerten.
Lees meer Lees meer Lees meer Lees meer Lees meer Lees meer
Vrienden
De gemeente Heemstede ondersteunt ons jaarlijks!