Harmonie St. Michaël Heemstede
Harmonie St. Michaël - Trompstraat 26 2014 BJ Haarlem - .secretariaat@stmichael-heemstede.nl - 06-14193587
Media Er wordt over onze vereniging geschreven in de lokale pers en er worden foto’s, audio- en video-opnames van onze concerten gemaakt. Hier vind u een verzameling van deze media.
Agenda Elk jaar hebben wij een aantal vaste muzikale activiteiten zoals de dodenherdenking en de oudejaarsviering. Dit geldt niet voor onze concerten. In onze agenda kunt u zien wanneer en waar we optreden. We hopen u daar te kunnen begroeten.

Verleden, heden en toekomst

Wij willen u graag informeren over onze activiteiten. Daarom vindt u op de volgende pagina’s informatie over waar we nu mee bezig zijn, waar we ons mee bezig gaan houden en waar we ons mee bezig hebben gehouden. Er zijn video’s, foto’s en krantenberichten te vinden van onze optredens maar ook een uitgebreide agenda van onze toekomstige concerten en optredens.
Nieuws Op deze pagina kunt u lezen waarmee wij bezig zijn (geweest) of wat er verder in de vereniging gebeurt of is gebeurd. Veel leesplezier.
Lees meer Lees meer Lees meer Lees meer Lees meer Lees meer
Actueel en Media