Harmonie St. Michaël Heemstede
Harmonie St. Michaël Heemstede. Secretariaat: Anneke Kuiters , secretariaat@stmichael-heemstede.nl 
Informatie

Adressen

Bestuur:

Voorzitter: Niek Vernooij voorzitter@stmichael-heemstede.nl Secretaris: Hermien van der Mije secretariaat@stmichael-heemstede.nl en Charlotte van der Stuijt Penningmeester: Jan van der Kolk penningmeester@stmichael-heemstede.nl Bestuursleden: Henk Spook Inge van Oosten Ben van der Goes   Informatie info@stmichael-heemstede.nl

Secretariaat:

Harmonie St. Michaël Vogelenzangseweg 328 2114 CK Vogelenzang secretariaat@stmichael-heemstede.nl telefoon: 023-5848683

Klijn Örkest:

Informatie/Boekingen Annemarie Lammers klijnorkest@stmichael-heemstede.nl telefoon:

Rekeningnummer:

NL44 INGB 0000138035 t.n.v. Harmonie St. Michael Heemstede

Commissies:

Programmacommissie Commissie PR & marketing Concertcommissie Commissie middelen Commissie ontspanning Commissie instaporkest Commissie Klijn Örkest