Harmonie St. Michaël Heemstede
Harmonie St. Michaël Heemstede. Secretariaat: Anneke Kuiters , secretariaat@stmichael-heemstede.nl 

Het Instaporkest

Het instaporkest gaat weer van start. Na het succesvolle projectorkest is de tijd rijp geworden om het instaporkest letterlijk nieuw leven in te blazen. Vanaf half oktober 2017 repeteert dit orkest om de week. De muzikale leiding is in handen van John Brouwer. Doel is om orkestervaring op te doen, zodat de overstap naar het harmonieorkest soepeler kan verlopen. Tijdens de repetities zal de nadruk liggen op samenspel. Aangezien niet alle instrumenten in dit orkest aanwezig zijn zal er aanvulling gezocht worden vanuit het harmonieorkest. Muzikanten die al ervaring hebben kunnen direct plaatsnemen in dit orkest. Mocht je geen instrument hebben dan is het mogelijk om van de vereniging een instrument te lenen. De repetities beginnen om 19.00 uur en eindigen om 19.45 uur en vinden plaats in het wijkgebouw Wij De Princehof, Glipperweg 57 te Heemstede. Voor de leden van het instaporkest gelden de volgend tarieven: Je gaat alleen lessen volgen:  De contributie is dan € 100,- per jaar  en je krijgt een vergoeding van 50% van de leskosten* gedurende 1 jaar. Dit is bedoeld voor leden die nog moeten toewerken naar het niveau van het instaporkest. Je krijgt wekelijks les van een gediplomeerde docent. Je leert de basisvaardigheden: noten lezen, beheersing van het instrument e.d. De verwachting is dat je na een jaar lessen volgen voldoende vaardigheden hebt om tot het instaporkest toe te treden. Of: Je komt meespelen bij het instaporkest en gaat lessen volgen De contributie is dan € 140,- per jaar en je krijgt een vergoeding van 50% van de leskosten* gedurende 1 jaar. Per maand zijn er twee repetities op de woensdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur. Samenspel en uitbreiding van de basisvaardigheden zijn o.a. de doelstellingen van dit orkest. De dirigent bepaalt of je daarna kunt doorstromen naar het harmonieorkest. Dit is echter geen verplichting. *De docenten en het type les (privé- of groepsles) worden door Harmonie St. Michaël geregeld. In overleg met het bestuur kan je ook zelf een docent voordragen. 50% van de leskosten wordt vergoed, met een maximum van € 300,- voor een jaar. Instrumenten in bruikleen Sinds 1909 geven wij een muziekinstrument gratis in bruikleen aan leden dit willen. Vraag ons naar de voorwaarden als je hier interesse in hebt.
Het Instaporkest